algemene voorwaarden - frislandfair.frl
17086
page-template-default,page,page-id-17086,bridge-core-2.0.9,wls_unknown,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-19.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive,elementor-default

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en bepalingen – FrislandFair

Deelnemer/Inschrijven

 • U kunt zich inschrijven dmv inschrijfformulier via de site of via de mail.
 • Correspondentie vind veelal plaats via de mail.
 • Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na een schriftelijke bevestiging van de organisatie en het tijdig voldoen van de betreffende factuur. Inschrijving geeft niet automatisch recht op deelname.
 • Deelnemer is ieder die zich als zodanig heeft aangemeld en hierdoor van de organisatie een bevestiging voor een standplaats heeft gekregen.
 • Alleenrecht kan door ons niet worden gegeven, wij houden zoveel mogelijk rekening met een goede branche/plaatsverdeling.
 • Inschrijving bij de KvK is niet noodzakelijk.

Opbouw -en afbouw tijden

 • Bij het evenement heeft u circa 2 uur voor en na het evenement de tijd om op- en af te bouwen.
 • Parkeren voor de deelnemers kan achter de sporthal van Kortezwaag

Standplaatsen

 • Voor het opbouwen neemt u uw toegewezen kraam/plaats in volgens de gegevens die u vooraf heeft ontvangen. Indien niet ontvangen dan meld u zich bij de organisatie en krijgt u ter plaatse een kraam/plaats toegewezen, overleg is mogelijk, maar beslissingen van de organisatie zijn bindend.
 • Men verplicht zich de ingenomen standplaats te handhaven tot het einde van het de FrislandFair of tot het van te voren met de organisatie overeengekomen tijdstip.
 • Na het lossen van materialen voor uw kraam dient uw auto te parkeren minimaal een uur voor aanvang van de start van de Frislandfair. U kunt parkeren achter de sporthal
 • Kramen die zonder tegenbericht van de huurder leeg blijven vervallen aan de organisatie. U kunt geen restitutie krijgen.
 • Inschrijvers zijn zelf aansprakelijk voor schade aan goederen of personen en dienen hiervoor een verzekering af te sluiten. Een ongeluk of beschadiging aan het eigendom aan/of met derden dient u te melden bij de organisatie van FrislandFair. U dient te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie of overheidsdiensten op te volgen. Elke deelnemende partij wordt geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn of haar goede doen en laten. Het niet houden aan de voorwaarden of voorschriften geeft de organisatie het recht zonder verdere uitleg van reden de deelnemer te weigeren of te verwijderen van de FrislandFair.
 • Indien blijkt dat er zich voor een evenement te weinig deelnemers (< 50 deelnemers) hebben aangemeld kan de organisatie tot 7 dagen voor aanvang besluiten het desbetreffende evenement af te gelasten. In dat geval heeft u recht op 75% terugbetaling van uw standgeld. De organisatie is nimmer verplicht tot het betalen van omzetschade, reis- en/of transportkosten of gerelateerde kosten.
 • Inschrijvers hebben nooit recht op een bepaalde standplaats. De organisatie bepaalt waar u ingedeeld wordt en behoudt het recht om op het laatste moment, wanneer de omstandigheden dit eisen, uw standplaats te wijzigen.
 • Standplaatsen zoals aangegeven op het evenement dienen ingenomen te worden.
 • De deelname is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan andere partijen.
 • De stand of kraam mag niet worden verplaatst.
 • De inschrijver verplicht zich de standplaats weer geheel schoon achter te laten. Bij verzuim hiervan kan € 25,- of meer in rekening worden gebracht.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat food wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van etenswaar levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.
 • Het is niet toegestaan om voedsel te bereiden tijdens de frislandfair
 • Verkoop van alcoholische drank is niet toegestaan, tenzij je goedkeuring van de organisatie hebt verkregen. Als je alcohol verkoopt of schenkt moet een van de aanwezige kraamhouders in het bezit zijn van een sociale hygiëne diploma. Je moet een kopie van je sociale hygiëne diploma naar de organisatie sturen en alle verkopers moeten 21 jaar en ouder zijn.
 • Stroomaansluiting en/of watertappunt is beperkt aanwezig (indien nodig graag aangeven bij inschrijving).

Kosten en betaling

 • Inschrijfgeld is inclusief kosten standplaats, vergunningen, marketing/promotie en aanvullend entertainment.
 • De deelname aan FrislandFair kunt u door vooruitbetaling overmaken op rekening van Frisland, u ontvangt via de mail een factuur.
 • Na betaling is uw deelname definitief/ bent u verzekerd van deelname en ontvangt u een paar dagen voor de FrislandFair datum via de mail de indeling en verdere info.
 • Contante betaling op de FrislandFair zelf is niet mogelijk.

BTW

 • bedragen zijn inclusief btw Frisland is een stichting heeft geen btw plicht en heeft geen winstoogmerk.

Annuleren

 • Annuleren kan telefonisch of via de email.
 • Annulering door deelnemer later dan veertien dagen voor aanvang van de FrislandFair: 100% van het factuurbedrag, hierop maken wij geen uitzonderingen.
 • Indien de FrislandFair vroegtijdig wordt afgelast, uitgesteld of ingekort, kan de organisatie hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld en is restitutie van het deelname geld niet mogelijk.
 • Indien de FrislandFair 24 uur voor aanvang wordt afgelast door een onvoorziene omstandigheid of door overmacht ontvangt de deelnemer 50% restitutie van het inschrijfgeld.
 • Als de afgelasting van de FrislandFair door overmacht van buitenaf, extreme (weers)omstandigheden, calamiteiten of een speciale verordening van de politie of brandweer, op de dag van Frisland plaatsvindt, zal er geen restitutie van de gemaakte kosten plaatsvinden. Dit kan bepaald worden wanneer het gezien de omstandigheden, onverantwoord is ten opzichte van de veiligheid van mensen en materiaal om het evenement door te laten gaan.
 • De organisatie zal bij voortijdige annulering proberen alle deelnemers per e-mail en/of sms op de hoogte te brengen. Houd echter onze Facebook account in de gaten voor het meest recente nieuws.
 • Voor schade, kosten en/of inkomstenderving kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid en verzekeringen

 • De organisatie kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of schade in welke vorm dan ook.
 • Als deelnemer dient u in het bezit te zijn van een WA verzekering.
 • Schade toegebracht aan in huur gekregen kramen komen voor rekening van de huurder.

Omschrijving aanbod

 • Op het inschrijfformulier dient een duidelijke omschrijving te worden gegeven van uw bijdrage aan de FrislandFair.
 • De FrislandFair is geen commerciele markt, het is een markt om bezoekers te informeren naar een duurzame toekomst. Er mag in geen geval transacties plaatsvinden tijdens het evenement.
 • In het belang van de FrislandFair vragen wij om uw aanbod zo mooi mogelijk te presenteren! Geef uw kraam een eigen opvallende uitstraling. Een gezellig ogende kraam doet ook de geïnteresseerden naar uw kraam lokken!

Diversen

 • Aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer of hulpverlening dienen ten alle tijden stipt te worden opgevolgd.
 • Deelnemers dienen na afloop al hun afval te verzamelen, op te ruimen en af te voeren.
 • De organisatie behoudt zich het recht de toewijzing van de kramen te wijzigen.
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen of goederen. U neemt deel aan de FrislandFair op eigen risico.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie ook.
 • De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
 • De organisatie levert kramen van 2.00 x 0.60 meter met planken en zeil of een pagodetent (beperkte voorraad)
 • De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien, beslist de organisatie.